Betlejemskie Światło Pokoju

Tegoroczne hasło 2019 r  ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC…. Wspaniale nawiązuje do słów Jana Pawła II przekazanych podczas wizyty w Polsce, w Krakowie w dniu 10 czerwca 1979 r.

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol Chrystusa i Jego zbawczej myśli. Pokazuje, ile możemy uczynić, jeżeli zjednoczymy się z Jezusem. To światło pokazuje też olbrzymią mobilizację wielu różnych osób. Ten symboliczny płomień powinien być inspiracją do podejmowania cennych inicjatyw na rzecz braterstwa i jedności, pomagając osobom potrzebującym, niosąc radość i pokój
w środowisku lokalnym. W tym świetle jest moc Jezusa Chrystusa, która zmienia nas samych i cały świat.

Z naszej szkoły delegacja harcerzy w dniu 19 grudnia przekazała światło :

– Pani dyrektor i Pani wicedyrektor naszej szkoły,

– Panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy Fałków,

– pracownikom Służby Zdrowia , Poczty Polskiej , Banku Spółdzielczego , restauracji Austeria oraz 20 grudnia przed Mszą Świętą światło zostało przekazane w ręce ks. proboszcza w miejscowym kościele, które trafi do całej społeczności parafialnej.

                                                                    Przyszkolne Stowarzyszenie Przyjaciół  Idei Harcerskich 

                                                                                                                    Opiekun: Marzena Kuzdak