Sprzątamy dla Polski

22 kwietnia 2024 roku uczniowie naszej  szkoły wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej, cyklicznej akcji „Sprzątamy dla Polski”.

Cel akcji:

– pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, oraz popularyzowanie proekologicznych zachowań, w tym segregacja odpadów,

– rozwijanie świadomości ekologicznej.

Mimo zimna,  uśmiechy zarówno młodszych, jak i starszych uczniów oraz  zebrane worki śmieci świadczyły że cel został osiągnięty!  Kolejny raz pokazaliśmy, że mamy w sercach dobro naszej planety!

Dziękujemy !