Konkurs z języka angielskiego 2024

REGULAMIN IX SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2024
dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefena Żeromskiego w Fałkowie

I. Organizator
Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego (E. Szymczyk, H. Szymczyk). Konkurs adresowany jest do
wszystkich chętnych uczniów szkoły z podziałem na kategorie wiekowe:
Klasy 1-3
Klasy 4-6
Klasy 7-8
II. Cele konkursu:
a. Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i jego popularyzacja wśród młodzieży.
b. Poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki.
c. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych ( UK, the USA, Australia) – ich historii, kulturze, geografii, zwyczajach, świętach.
d. Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych.
e. Rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie procesu własnego
uczenia się.
III. Zgłoszenie uczestnictwa
Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie powinni zgłosić się do nauczycieli języka angielskiego w terminie do 12 kwietnia 2024 r. Planowany termin konkursu to 19 kwietnia 2024 r.
IV. Zakres tematyczny
Uczestnicy powinni wykazać się umiejętnościami językowymi, które zawarte są w podstawie programowej z języka angielskiego dla szkoły podstawowej.
V. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs odbywa się jednoetapowo i ma formę testu gramatyczno-leksykalnego oraz znajomości kultury krajów anglojęzycznych ( UK, the USA, Australia). Trwać będzie 45 minut. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczniów w okresie jednego tygodnia od jego przeprowadzenia.
VI. Nagrody
Dla trójki najlepszych uczniów z poszczególnych kategorii wiekowych przewidziane zostały nagrody.

ZAGADNIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
1) Klasy 1-3
 Umiejętności językowe zawarte w podstawie podstawowej dla I etapu kształcenia;-
 Kraje wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa UK ( Flagi, kolory, symbole, stolice, patroni)
 Flaga, waluta, języki, hymn, symbole, stolica UK

 ŚWIĘTA:
Thanksgiving
Christmas,
Easter
Valentine’s Day
2) Klasy 4-6
 Umiejętności językowe zawarte w podstawie podstawowej dla II etapu kształcenia;
 UK (zagadnienia wymienione w zakresie dla klas 1-3);
 SŁAWNE MIEJSCA, SŁAWNI LUDZIE, LEGENDY
Loch Ness, (Nessie)
Robin Hood
Stonehenge
The Tower of London
Heathrow
Big Ben
Tower Bridge
The Houses of Parliment
Westminster Abbey
Hyde Park
Oxford/ Cambridge
ST. Paul’s Cathedral
Lake Windermere- Lake District
British Museum
London Eye
Harrods
The Beatles
The Rolling Stones
James Bond
Rowam Atkinson/ Mr. Bean
Queen/King
Elton John
U2
USA
 GEOGRAFIA

1. Położenie
2. Stany, największe, najsłynniejsze miasta
4. Flaga, waluta, języki, hymn, symbole, stolica
 POLITYKA
1. Prezydent
 NAZWY
Nowy Jork
Manhatan
Central Park
Empire State Building
Statue of Liberty
Biały dom ( White House)
San Fransisco
Golden Gate Bridge
Hollywood
Disneyland
Las Vegas
Niagara Falls
Yellowstone National Park
Big Apple
Grand Canyon
Mount Rushmore
 ŚWIĘTA
Thanksgiving Day (Święto Dziękczynienia)
Independence Day (Dzień Niepodległości)
Christmas
Halloween
Valentine’s Day
3) Klasy 7-8
 Zakres zagadnień dla klas 1-3, 4-6. ( UK, the USA)
AUSTRALIA
 GEOGRAFIA
Położenie kraju
Podział administracyjny ( 6 stanów i 3 terytoria federalne)

Stolica, języki urzędowe, waluta, flaga, hymn
HISTORIA
pochodzenie nazwy
odkrycie lądu
Aborygeni
 ŚWIĘTA NARODOWE
Dzień Australii
Anzac Day (25 kwietnia)
 FAUNA AUSTRALII
Emu, kangury, koala, dziobaki
 SŁAWNE MIEJSCA
Budynek opery w Sydney
Harbour Bridge
Park narodowy- Uluru ( Ayers Rock), Kata- Tjuta

POMOCNE LINKI DO ZAGADNIEŃ KULTUROWYCH
1. http://projectbritain.com/
2. https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/countries/usa-facts/
3. https://www.kids-world-travel-guide.com/australia-facts.html
4. https://www.kids-world-travel-guide.com/uk-facts.html
5. https://www.kids-world-travel-guide.com/usa-facts.html
6. https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/australia
7. https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/united-kingdom
8. https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/united-states