Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja  

,,Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja  w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencje prawne” to temat spotkania, które miało miejsce 8  grudnia 2023 r. w naszej szkole. Spotkanie prowadziła asp. Monika Zamachowska z KPP w Końskich.

   Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz Internecie i ich konsekwencji prawnych. W spotkaniu uczestniczyli  uczniowie klas IV-VIII.

   Uczniowie dowiedzieli się czym są: przemoc i agresja oraz jak mają postępować, gdy jesteśmy ich świadkami. Policjantka przypomniała wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegła także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjantki, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariuszka udzielała wyczerpujących odpowiedzi.
   Policjantka mówiła również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników oraz zasadach zachowania się obowiązujących w szkole  i poza nią. Podczas spotkania policjantka wyjaśniła uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu.

   Pogadanka policjantów dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagodzy i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką, np. w autobusie szkolnym, podczas przerw i w domu. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz głęboko w to wierzymy, że pozytywnie wpłynie na zachowanie dzieci w szkole i poza nią.

   Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły. 

Serdecznie dziękujemy Policji za wizytę w naszej placówce szkolnej.

   Pedagog szkolny