XVI Gminny Mikołajkowy Turniej Rekreacyjno Sportowy

W dniu 6 grudnia  2023 roku już po raz 16 odbył się Gminny Mikołajowy Turniej Rekreacyjno Sportowy. W Turnieju udział wzięło ponad 150  uczniów z klas I-VIII. Najmłodsi rywalizowali w zabawach ze współzawodnictwem (  wyścigi rzędów) a uczniowie  klas 4-8 w rozgrywkach  piłki nożnej oraz piłki ręcznej. Celem turnieju było: Propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, zapobieganie różnym nałogom  powstającym wskutek prowadzenia niezdrowego stylu życia, integracja dzieci w środowisku szkolnym, stosowanie zasady ,,fair play’’, właściwe przeżywanie emocji związanych ze zwycięstwem i porażką, szacunek dla przeciwnika. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci soków. Turniej zorganizowano  dzięki pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fałkowie.