„Poznaj Polskę” dla naszych uczniów

  1. Zamek w Pieskowej Skale
  2. Zamek Królewski na Wawelu- Państwowe Zbiory Sztuki
  3. Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukiennice
  4. Muzeum Narodowe w Krakowie. Dom Matejki
  5. Ogród doświadczeń
  6. Krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  7. Kraków. Historyczny zespół miasta.
  8. Muzeum Żup Krakowskich. Wieliczka