Projekt w ramach EduAkcji „BAKCYL”

Uczniowie naszej szkoły z klas IV – VIII wraz z nauczycielami : Katarzyną Krzysztoporską i Piotrem Gonerką przystąpili do tego ogólnopolskiego programu. Projekt w ramach EduAkcji realizowany jest przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Poland, Fundację GPW oraz Franklin Templeton. Ma on Na celu popularyzację zasad ekonomii funkcjonowania rynków kapitałowych wśród młodzieży przy wsparciu profesjonalistów na co dzień pracujących w sektorze kapitałowym. Celem projektu jest również podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.

Lekcje on-line w ramach projektu BAKCYL odbywały się na platformie webinarowej od kwietnia do czerwca 2023r. według siatki godzin. Uczniowie mieli również możliwość udziału indywidualnie w ankietach, konkursach, quizach, krzyżówkach i testach wiedzy.  Tematyka:

klasy: VIII a i VIII b

  1. „Twoje pieniądze”
  2. „Od oszczędzania do inwestowania”
  3. „Co byk i niedźwiedź powiedzą Ci o inwestycjach ? ”

                                          koordynator szkolny – Katarzyna Krzysztoporska

klasy: IV – VIII

  1. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

                                          koordynator szkolny – Piotr Gonerka