Lekcja w Przedborskim Parku Krajobrazowym

19 czerwca 2023.

Poznanie walorów przyrodniczych Przedborskiego Parku Krajobrazowego (PPK) było głównym celem wyjazdu edukacyjnego uczniów klasy VI naszej szkoły. Oczywiście nie zdołaliśmy poznać wszystkich atrakcyjnych turystycznie miejsc PPK ze względu na ograniczony czas ale …….weszliśmy na Fajną Rybę – 347 m.n.p.m – najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego i najwyższy punkt w Paśmie Przedborsko-Małogoskim. Wcale nie było łatwo zdobyć szczyt tak stromym podejściem (od Gór Suchych) ale jakże warto – przepiękny widok rozciągający się od Rezerwatu Piskorzeniec przez Góry Mokre do Rezerwatu Czarna Rózga.
Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Murawy Dobromierskie, gdzie podziwialiśmy roślinność kserotermiczną na wapieniach jurajskich. Obszar ten inaczej nazywany jest rezerwatem stepowym.
Niestety nie udało się wejść do Rezerwatu Bukowa Góra, który sąsiaduje z Murawami, gdyż obowiązuje tam zakaz zwiedzania. Prowadzona jest wycinka ogromnych suchych buków, które zagrażają bezpieczeństwu turystów.
Naszą lekcję w terenie zakończyliśmy ogniskiem w siedzibie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
Opiekunowie: Agnieszka Lipska, Katarzyna Chuda.