Prawybory do Parlamentu RP 2019 r.

Uczniowie naszej szkoły jako młodzi obywatele interesują się aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi sceny politycznej naszego państwa. Już dziś przygotowują się do głosowania, które czeka ich za kilka lat, a tymczasem w ramach projektu na lekcjach wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzili  w naszej szkole „Prawybory parlamentarne 2019”.Polegały one na głosowaniu na jedną wybraną partię polityczną. Wiedzę na temat polskiej sceny politycznej uczniowie zdobywali nie tylko na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. W szkole odbyła się akcja plakatowania dotycząca partii politycznych i ich programów, przygotowana przez uczniów klasy VIII a i VIII b, którzy wykonali również gazetkę dotyczącą wyborów. Pracę młodzieży  wspomagała plastyczka – Beata Delowska oraz koordynator projektu – Katarzyna Krzysztoporska.

10 października 2019 r. w zorganizowanym w szkole lokalu wyborczym, gdzie zasiadła komisja w składzie: przewodniczący: Jakub Jeżewski oraz członkowie: Marta Ostrowska i Julia Skwarek, odbyły się „Prawybory parlamentarne 2019 r.”.Głosowali wszyscy chętni uczniowie z klas IV– VIII pod czujnym okiem „Męża zaufania”- Kornela Pluty oraz Mateusza Mazura. Warunkiem uczestnictwa w wyborach było okazanie się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna). Uczniowie przedszkola, klas 0 – III  odbyli  żywą lekcję demokracji obserwując jak uczestniczy w wyborach ich wychowawca.  Swoim udziałem  w wyborach zaszczycili nas: Dyrekcja wraz z Gronem  Pedagogicznym, Pracownicy Szkoły oraz  Przedstawiciele Urzędu Gminy w Fałkowie na czele z Zastępcą Wójta – Krzysztofem Bajorem.

Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja podliczyła głosy i spisała protokół. Wyniki prawyborów zostały umieszczone na tablicy informacyjnej. „Prawybory parlamentarne 2019 r.” to wspaniała lekcja demokracji młodych obywateli, którymi są niewątpliwie uczniowie naszej szkoły.