DZIEŃ DZIECKA On-line

Konkurs z okazji Dnia Dziecka  on-line  klas IV-VIII został rozstrzygnięty.  Czytaj więcej …

Konkurs w klasach I-III – otwórz

Wyniki konkursu recytatorskiego – wiersze Juliana Tuwima.

I miejsce – Amelia Zub klasa II,

II miejsce – Julia Różańska kl. I,  Zofia Zięba kl. II,

III miejsce – Amelia Zganiacz kl. I, Wiktoria Stolecka kl. I.

Konkurs poetycki „Piękno naszej przyrody …” -rozstrzygnięty

Prezentacja-konkurs – biblioteka


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 i wręczenie świadectw absolwentom szkoły

 


MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI DO REALIZACJI W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Ostatnia aktualizacja  21.06.2020 r. godz. 22.20

Klasa I  Klasa II  Klasa III 

Klasa IV  Klasa V A  Klasa V B  Klasa VI A  Klasa VI B 

Klasa VII A  Klasa VII B  Klasa VIII A  Klasa VIII B 

Logopedia Biblioteka szkolna  Wychowanie fizyczne  Świetlica szkolna 

Proszę uczniów którzy nie mają na swoich komputerach oprogramowania Microsoft Ofiice, aby pobrali LibreOffice, link:  https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna


Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII

        Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie klas IV – VIII mogą korzystać z konsultacji prowadzonych na terenie szkoły.

Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji przynosi uzupełnioną zgodę (wzór do pobrania). Rodzice, którzy nie mają możliwości wygenerowania zgody z komputera, piszą ją odręcznie ściśle według wzoru.

Zgoda rodziców – konsultacje w czasie zdalnego nauczania

Uczniowie podczas konsultacji w szkole zachowują wszelkie środki bezpieczeństwa osobistego umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy uczniowie nadal korzystają z dotychczasowych form kontaktu w zdalnym nauczaniu z nauczycielem  poprzez:  e-mail szkoły, e-maile i telefony  nauczycieli.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VIII

Liczba osób uczestniczących w konsultacjach nie może przekroczyć 12. 

Podziały na innych przedmiotach w zależności od liczby uczniów którzy będą chcieli skorzystać z konsultacji.


Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele!

Bardzo proszę o głosowanie na jedną, według was najładniejszą ilustrację, celem rozstrzygnięcia konkursu plastycznego z klas młodszych. Głosujemy drogą e-mail: szkolafalkow@gmail.com z dopiskiem: do K. Waszczyk.   

W treści e-maila wpisujemy tytuł ilustracji. Można głosować do 20 maja 2020 roku. Przejdź do zakładki biblioteka

 

Dla klas VIII – zadania powtórzeniowe do egzaminu publikowane przez CKEotwórz 

Nowy serwis dla wszystkich uczniówhttps://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 

Wychowawcy i nauczyciele pozostają do dyspozycji telefonicznej w godzinach 10.00 – 12.00. 

Zarówno uczniowie jak i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poprzez e-mail: szkolafalkow@gmail.com w temacie wiadomości podając imię i nazwisko nauczyciela do którego adresowane jest pytanie.

Bezpieczne korzystanie z internetu przez uczniów w domu

W najbliższym czasie, nie wiadomo jak długo, dzieci w wieku szkolnym zmuszone będą spędzać bardzo dużo czasu przy komputerach korzystając z dziennika elektronicznego, platform edukacyjnych, komunikatorów i wielu innych narzędzi wybranych do pracy przez nauczycieli.

Jedno z najważniejszych zadań spoczywających na rodzicach to pomoc w unikaniu zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, gdyż korzystanie z Internetu niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, szczególnie dla dzieci. Niestety Internet jest wykorzystywany do działań bezprawnych i szkodliwych, przez co staje się nośnikiem zjawisk patologicznych i niebezpiecznych.

Dziecko korzystające z internetu bez świadomości związanych z tym zagrożeń może narazić się na niebezpieczeństwo poprzez udostępnienie swoich danych osobowych, kontakt z oszustami lub nieświadomy udział w działaniach niezgodnych z prawem. Uchronienie dzieci przed tego typu konsekwencjami polega na:

 • uświadomieniu im w jaki sposób korzystać z sieci,
 • wyjaśnieniu jakich zachowań unikać,
 • uprzedzeniu jakie mogą być skutki niewłaściwych zachowań.

Uświadamianie prawidłowego postępowania powinno następować także poprzez rozbudzanie odpowiedzialności za siebie.

Unikanie 4 głównych zagrożeń

Sprawdź, jakie zagrożenia mogą wystąpić i jak ich unikać:

 1. Niechciane i nieodpowiednie dla dzieci treści. Dziecko korzystając z Internetu może napotkać treści prezentujące przemoc lub pornografię, może zostać poddane psychomanipulacji nawołującej do popełnienia przestępstw, hazardu, narkotyków lub samobójstwa. Należy: uczyć dzieci odpowiedzialności, unikania zagrożeń; stosować zapory, blokady niepożądanych treści – stosując dostępne na rynku pakiety zabezpieczające np. cenzor, opiekun, strażnik ucznia lub inne mechanizmy wbudowane w aplikacje serwerowe, programy filtrujące.
 2. Nękanie w Internecie to: przemoc werbalna czyli wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż; zamieszczanie w Internecie kompromitujących materiałów także sfałszowanych. Ofiara ma trudną sytuację, gdyż usunięcie kompromitujących materiałów jest często niemożliwe, trudno także odnaleźć sprawcę bez pomocy odpowiednich służb, gdyż w Internecie istnieje wysoki poziom anonimowości. Nękanie może dotyczyć każdego – warto jednak rozmawiać z dzieckiem, aby unikało niewłaściwych środowisk rówieśniczych. Problemu nie wolno lekceważyć – gdy dziecko go zgłasza, nie wystarczy dziecku powiedzieć, żeby się nie przejmowało. Należy być dla dziecka oparciem i podejmować kroki oczekiwane przez dziecko, gdyż konsekwencje są niejednokrotnie najgorsze z możliwych, czyli prowadzą nawet do samobójstwa.
 3. Kontakt z przestępcami. Zagrożenia to: uwiedzenie dziecka przez osobę dorosłą, zwabienie w celu kradzieży, zwabienie w celu zgwałcenia, porwanie, zwabienie w celu pozbawienia życia. Aby uniknąć zagrożenia należy pamiętać by: nie zawierać znajomości przez internet; uczyć dziecko, by nie ufało osobom próbującym się przypodobać przez internet; nie zamieszcza
 4. swoich danych w internecie; nie prowadzić aktywności dającej możliwość kontaktu z dzieckiem nieznajomych (portale społecznościowe, blogi).
 5. Uzależnienie od Internetu. Nadużywanie Internetu ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, rodzinnej. Dziecko uzależnione od internetu spędza w sieci tak dużo czasu, że brakuje go na naukę, spotkania z przyjaciółmi, rodzicami, rodzeństwem. Doprowadza to do zaniku więzi rodzinnych, utratę przyjaciół, a może doprowadzić do fobii społecznej lub szkolnej, zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu, utratę dotychczasowych zainteresowań, zaburzenia osobowości, zacieranie granic pomiędzy światem wirtualnym i realnym. Aby uniknąć tego zagrożenia należy:
 • kontrolować czas spędzany przy komputerze przez dziecko,
 • zachęcać do innych form aktywności, rozwijania zainteresowań,
 • spędza
 • czas z dzieckiem,
 • poszukiwać pomocy, jeśli problem zostanie rozpoznany.
Lepiej zapobiegać

Negatywne konsekwencje niewłaściwego korzystanie z Internetu mogą być nieodwracalne. Dlatego lepiej zapobiegać niż ponosić konsekwencje i narazić dziecko na niebezpieczeństwo. Warto więc przekazać dziecku kilka wskazówek w takiej formie, jaką przyjmie najlepiej. Może to być pogadanka, wykład, rozmowa. A można spróbować zrobić to w formie zabawy, np. losujemy kartki na których z jednej strony jest hasło, z drugiej jego opis albo dać dziecku kartkę z hasłem prosząc, by na odwrocie zapisało dlaczego należy stosować się do niego albo dlaczego nie wolno go lekceważyć.

16 zasad bezpiecznego korzystania z internetu

Katalog zaleceń bezpiecznego korzystania z internetu dla uczniów:

 1. Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
 2. Nie ufaj osobom, które nawiązują z tobą kontakt.
 3. Nigdy nie umawiaj się z osobami poznanymi za pośrednictwem Internetu bez wiedzy rodziców.
 4. Nigdy nie używaj webkamery podczas rozmowy z osobą której nie znasz.
 5. Gdy coś cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym rodzicom.
 6. Mów swoim rodzicom o wszystkim, co sprawiło, ze czujesz się zakłopotany używając Internetu.
 7. Nie wysyłaj wiadomości osobom, których nie znasz.
 8. Nie wysyłaj przez Internet swoich zdjęć lub zdjęć rodziny bez zgody rodziców.
 9. Nie podawaj danych osobowych na stronach, których nie znasz..
 10. Nie klikaj w linki, których nie znasz.
 11. Nie otwieraj plików niewiadomego pochodzenia.
 12. Nie zezwalaj na zapamiętywanie twoich haseł komputerowi innemu niż twój prywatny.
 13. Używaj programów antywirusowych i antyspamowych.
 14. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi.
 15. Jeśli staniesz się ofiarą cyberprzemocy, zwróć się do rodziców.
 16. Korzystaj z komputera umiarkowanie, gdyż długotrwałe szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów.