KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.


Informacja

 

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie informuje, iż w siedzibie ośrodka są dostępne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

 

    Niezbędne warunki do otrzymania stypendium to:

 

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać kwoty 528,00 zł zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.).

 

2. W rodzinie musi występować jeden z powodów udzielenia pomocy zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2019 r., poz.1507 ze zm.) między innymi: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, nieumiejętność wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

 

Termin złożenia wniosku upływa 16 września 2019r.


 STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE

PROGRAM PATRIOTYCZNY

 


 

Ważne informacje:

1. Obiady w stołówce szkolnej rozpoczą się w dniu 10 września br. - zapisy u wychowawców klas.

2. Wnioski w ramach programu "Dobry start"(300+) należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fałkowie lub przez internet.

3. Podręczniki wszyscy uczniowie otrzymują za darmo w ramach porgramu "Darmowe podręczniki"- odbiór podręcznikówi dokumentacji u wychowawców klas.

4. Opieką świetlicową objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające.

    Dzieci z Fałkowa tylko te, których rodzice pracują, (praca nie pozwala im na opieke nad dzieckiem- zatrudnienie w określonych godzinach).

5. Przerwy miedzy lekcjami - wszystkie 10 minutowe oraz jedna 15 minutowa - po 4 lekcji.

    7 godzina lekcyjna kończy się 14.25.