RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodnicząca: Kinga Wołczyk

Zastępca przewodniczącej: Damian Zenka

Sekretarz 1: Barbara Orman

          Sekretarz 2: Patrycja Lizińczyk

                            Skarbnik: Bartłomiej Stańczyk

Członkowie:

Eliza Przybył

Julia Skwarek

Mazur Mateusz

Kuba Maciejczyk

 

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Sekcja dekoracyjna:

 

Przewodnicząca: Patrycja Lizińczyk

Kinga Wołczyk

Agnieszka Jaborowska

Sekcja informacyjno- kulturalna:

Przewodnicząca: Julia Skwarek

Eliza Przybył

Mateusz Mazur

Sąd Koleżeński:

Damian Zenka

Julia Skwarek

Kuba Maciejczyk

Opiekunowie SU:

p. Katarzyna Chuda i p. Elżbieta Szymczyk