WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 kl. I

Podręcznik

Religia – “Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” red. Ks. Stanisław Łabendowicz

-

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

 

 kl. II

Podręcznik

Religia – “ Kochamy Pana Jezusa” red. Ks. Stanisław Łabendowicz

Zeszyt ćwiczeń

„Kochamy Pana Jezusa” red. Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

 

 kl. III

Podręcznik

 „ Przyjmujemy Pana Jezusa „ red. ks. Stanisław Łabendowicz

Zeszyt ćwiczeń

„ Przyjmujemy Pana Jezusa „ red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

Podręcznik

„Jestem chrześcijaninem” red. ks. Stanisław Łabendowicz

Zeszyt ćwiczeń

„Jestem chrześcijaninem” red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

  kl.IV

  

kl.V

Podręcznik

 „ Wierzę w Boga” 

red. ks. Stanisław Łabendowicz

 Zeszyt ćwiczeń

„ Wierzę w Boga”

red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

 

 

  kl. VI

 Podręcznik

„ Wierzę w Kościół” 

red. ks. Stanisław Łabendowicz

 Zeszyt ćwiczeń

„ Wierzę w Boga”

red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

 

   kl. VII

 Podręcznik

„ Spotkanie ze Słowem” 

Dla klasy I gimnazjum

red. ks. Stanisław Łabendowicz

Zeszyt ćwiczeń

 „ Spotkanie ze Słowem”

Dla klasy I gimnazjum

red. ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

 


Rodzicu! - bądź czujny i reaguj właściwie.


Instytucje pomocne rodzicom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fałkowie

Interpersonalny Zespół d/s Przemocy w Rodzinie w Fałkowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

Sąd Rodzinny w Końskich

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Rzecznik Praw Dziecka

Telefony zaufania dla dzieci i rodziców

 


Drogi Rodzicu !

Jeśli trafiłeś na tą stronę jesteśmy przekonani, że interesujesz się życiem szkoły i dobrem własnego dziecka,

dlatego też zapoznaj się z materiałami umieszczonymi na tej stronie.

- Dyżury nauczycieli

- Wychowawcy klas

- Dni wolne dyrektorskie

- 10 porad dla Rodzica

- Umowa: Dziecko - Rodzic.

- "Dziecko w sieci" - referat na temat zagrożeń płynących z sieci Internet.

- Ciekawe strony dla rodziców:

           www.oeiizk.waw.pl/old2012/reforma/files/zk_www_rodzice.pdf

           www.opiekun.pl

Szanowni Rodzice, jak podkreślił Fiodor Dostojewski

"podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny". Jesteście więc nauczycielami - i to pierwszymi, najukochańszymi nauczycielami swoich dzieci.

    Dobra edukacja zaczyna się w kochającej rodzinie. Najlepsze systemy edukacyjne wymyślone przez najwybitniejszych ekspertów, najbardziej oddani i wykształceni nauczyciele, komputery i sieci internetowe nie będą w stanie nadrobić zaległości powstałych w dzieciństwie. Czas poświęcony dziecku - to wspaniały obowiązek Rodziców.

Szanowni Państwo, mamy jedną, jedyną, nadrzędną, wspólną wartość, o którą musimy zabiegać i o nią dbać - dzieci! Pamiętajmy o tym.