Rodzicu! - bądź czujny i reaguj właściwie.


Instytucje pomocne rodzicom

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fałkowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

Sąd Rodzinny w Końskich

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Rzecznik Praw Dziecka

Telefony zaufania dla dzieci i rodziców

 


Drogi Rodzicu !

Jeśli trafiłeś na tą stronę jesteśmy przekonani, że interesujesz się życiem szkoły i dobrem własnego dziecka,

dlatego też zapoznaj się z materiałami umieszczonymi na tej stronie.

- Dyżury nauczycieli

- Wychowawcy klas

- Dni wolne dyrektorskie -  2 XI 2018,   2 V 2019,

Egzamin klas gimnazjalnych

  10-17 IV 2019 r.

Egzamin klas VIII

  15-17 IV 2019 r.

- 10 porad dla Rodzica

- Umowa: Dziecko - Rodzic.

- "Dziecko w sieci" - referat na temat zagrożeń płynących z sieci Internet.

- Ciekawe strony dla rodziców:

           www.oeiizk.waw.pl/old2012/reforma/files/zk_www_rodzice.pdf

           www.opiekun.pl

Szanowni Rodzice, jak podkreślił Fiodor Dostojewski "podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny".

Jesteście więc nauczycielami - i to pierwszymi, najukochańszymi nauczycielami swoich dzieci.

    Dobra edukacja zaczyna się w kochającej rodzinie. Najlepsze systemy edukacyjne wymyślone przez najwybitniejszych ekspertów, najbardziej oddani i wykształceni nauczyciele, komputery i sieci internetowe nie będą w stanie nadrobić zaległości powstałych w dzieciństwie. Czas poświęcony dziecku - to wspaniały obowiązek Rodziców.

Szanowni Państwo, mamy jedną, jedyną, nadrzędną, wspólną wartość, o którą musimy zabiegać i o nią dbać - DZIECI!    Pamiętajmy o tym.