Jesteśmy oddziałami przedszkolnymi działającymi przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie.

Grupa " Jeżyki"             wychowawca Anna Grochala

Grupa " Biedronki"        wychowawca Katarzyna Popęda

Grupa " Żabki"             wychowawca Anita Musiał

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

7.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela.

8.00 - 8.15 Praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, kompensacyjnym, stymulującym i wyrównawczym.

8.15 - 8.30 Ćwiczenia poranne.

8.30 - 8.45 Czynności higieniczne oraz samoobsługowe przygotowujące do śniadania.

8.45 - 9.15 Śniadanie.

9.15 - 10.15 Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.15 - 10.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do obiadu.

10.30 - 11.00 Obiad.

11.00 - 11.20 Słuchanie literatury dziecięcej.

11.20 - 11.30 Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze.

11.30 - 12.30 Pobyt na powietrzu: realizacja różnych form aktywności ruchowej, obserwacji przyrodniczych.

12.30  - 13.00 Zabawy dowolne. Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych.

13.00 -13.25 Rozchodzenie się dzieci.