KONKURS PLASTYCZNY:

„POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”

1. Cele konkursu:

a) uwrażliwienie na wartości patriotyczno – narodowe,

b) wzbudzanie w dzieciach  i młodzieży uczuć patriotycznych i narodowej dumy,

c) stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową,

d) rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego.

WYNIKI KONKURSU

Klasy 0 – III

 

I miejsce – Kacper Wołczyk kl. Ib

II miejsce – Emil Wołczyk kl. Ib

III miejsce – Michalina Łuczyńska kl. Ia

 

Klasy IV – VI

 

I miejsce – Julia Sobczyk kl. IVb

II miejsce – Przemysław Flejterski kl. IVb

III miejsce – Otylia Orman kl. Vb

 

Klasy VII – VIII i III Gim

 

I miejsce – Julia Kubka kl. VIIb

II miejsce – Mateusz Wiaderny kl. VIIb

III miejsce – Natalia Orman kl. VIIb

Wyróżnienie – Adam Doniecki kl. VIIb

                                                                      

Koordynator – Beata Gonerka