V ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

REGULAMIN KONKURSU

  „Lepszy Internet zależy od Ciebie! Szanuj prawo autorskie i chroń dane osobowe w sieci.”


 1. Cele Konkursu

 

§            Promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania                            z Internetu.

§            Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych

 

Wyniki konkursu– etap szkolny

 

I miejsce - Natalia Orman i Amelia Smolarek, Aleksandra Orzeł

II miejsce -  Julia Skwarek i Adam Skwarek, Adam Aleksandrowicz

III miejsce - Mateusz Wiaderny i Bartosz Maciejczyk, Konrad Ruś, Zuzanna Białecka

 

Wyróżnienie - Kinga Majchrzak, Katarzyna Szokalska, Julia Kubka, Bartosz Kordowski, Bartosz Cuper

Opiekun konkursu - Beata Gonerka