Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej:

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

 

Cel Turnieju:
            Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorzy:
            Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wyniki Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej:

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

(etap gminny – 4 marca 2016r.)

 

Uczestnicy turnieju mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru oraz prawidłowo odpowiedzieć na wylosowane pytania. Zarówno test jak i pytania  dotyczyły przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Nad przebiegiem turnieju czuwał mł. bryg. mgr inż. Marek Kowalczyk z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich.

Do konkursu powiatowego zakwalifikowało się dwoje uczestników turnieju z największą liczbą punktów.

 

I miejsce – Oliwier Bobras kl.Vb

II miejsce – Mateusz Wiaderny kl. IVb

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w turnieju powiatowym!

 

Opiekun – Beata Gonerka