Konkurs plastyczny z języka angielskiego

dla klas 0 - I

„ Flaga kraju anglojęzycznego”

Cele konkursu:

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;

- poszerzanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych;

- wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się.

Regulamin konkursu:

1.Uczniowie wykonują flagę dowolnego kraju anglojęzycznego.

2.Format A4.

3.Technika pracy dowolna ( farby, kredki, wyklejanka, wydzieranka itp.).

4. Prace oddajemy do 29.kwietnia 2016 r.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu z okazji Dnia Europejskiego.

6. Dla pierwszych 3 miejsc przewidziane są nagrody.

7.Proszę o docenienie zdolności plastycznych swoich dzieci i nie wyręcznie ich w wykonywaniu prac.

 

Organizator: E. Szymczyk