Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej:

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

 

Cel Turnieju:
            Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów    i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.  W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wyniki konkursu- etap gminny

I miejsce - Anna Gonerka kl. VI

II miejsce - Olga Ślązak kl. VI

Wyniki konkursu- etap powiatowy

II miejsce - Anna Gonerka kl. VI

IV miejsce - Olga Ślązak kl. VI

 

                                        Opiekun konkursu - Beata Gonerka