Regulamin konkursu

„My English Picture Dictionary”

 

I.                  Cele konkursu:

- utrwalenie słownictwa poznanego w ciągu całego roku szkolnego w klasie II oraz w klasie III

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności oraz talentów plastycznych uczniów

- wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się

- rozwijanie motywacji uczniów

II. Zasady organizacji konkursu:

1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II – III i odbywa się w dwóch kategoriach: klasa II oraz klasa III.

2.    Czas trwania konkursu: XI – V 2014/2015r.

3.    Chętni uczniowie z klas II i III wykonują w ciągu roku szkolnego dowolną techniką słowniczek obrazkowy ilustrujący poznawane słownictwo na lekcjach języka angielskiego ( kl. II 10 słów z każdego rozdziału, kl.III 15 słów/wyrażeń z każdego rozdziału).

4.     Oceny prac dokona powołana komisja szkolna.

5.    Oceniając prace komisja weźmie pod uwagę:

- wkład pracy

- inwencję twórczą (kreatywność, oryginalność techniki)

- estetykę wykonania prac

- poprawność ortograficzną słów i wyrażeń

6. Prace konkursowe należy złożyć do 06.05.2015r. do p. M. Pierścińskiej (klasa II) oraz p. E. Szymczyk (klasa III)

7. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w maju podczas obchodów Dnia Europy w szkole.

 

PROSIMY O DOCENIENIE MOŻLIWOŚCI  PLASTYCZNYCH  I  JĘZYKOWYCH SWOICH DZIECI  I  NIE  WYRĘCZANIE  ICH  W  WYKONYWANIU   PRAC.

                                                                                             

Organizatorzy:

M. Pierścińska

E. Szymczyk