III ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

„Stwórzmy razem lepszy Internet”

 

Cele Konkursu:

 

1.      Promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

2.      Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

3.      Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań informatycznych uczniów.

4.      Upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci.

 

Temat zadań: Do czego wykorzystuję Internet?

 

Konkurs organizowany był w dwóch etapach (szkolny oraz wojewódzki).
Uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie wykonać komiks (za pomocą dowolnych programów komputerowych) lub plakat w programie graficznym PAINT.

Uczniowie klas I-III  mieli za zadanie wykonać rysunek w programie graficznym PAINT.

 

 

Wyniki Konkurs – etap szkolny

 

I miejsce  - Patryk Pawlik kl.VI

II miejsce – Oliwier Bobras kl.III b

 III miejsce – Wanessa Dąbrowska kl. III b

 

Etap wojewódzki - wyróżnienie: Partyk Pawlik, Oliwier Bobra

 

Szkolny koordynator:  Beata Gonerka