Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej:

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

Cel Turnieju:
         Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

    Uczestnicy turnieju mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru oraz prawidłowo odpowiedzieć na wylosowane pytania. Nad przebiegiem turnieju czuwał mł. bryg. mgr inż. Marek Kowalczyk z Komendy Powiatowej Straży pożarnej w Końskich. Do konkursu powiatowego zakwalifikowało się dwoje uczestników turnieju z największą liczbą punktów.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Anna Gonerka kl. V

II miejsce - Antoni Skiba kl. VI