KONKURS PLASTYCZNY

 

Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”.
 

Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Cele konkursu:

·        Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa w momencie występowania wszelkiego typu zagrożeń,

·        Promowanie sposobów unikania zagrożeń, a także wykształcenie zdolności radzenia sobie z nimi,

·        Promowanie i poszerzanie wiedzy na temat związany z działalnością służb ratowniczych

WYNIKI KONKURSU:

Kategoria 5-7 lat

Kategoria 8-11 lat

 

 

 

 

Koordynator konkursu:   Beata Gonerka