OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA”

„Barwy lata”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

1.     Hasłem X Edycji Konkursu jest : „Barwy lata”.

2.     Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:       

-          rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką;

-          praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką;

-          zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu;

 

Wyniki konkursu: „Barwy lata”

(etap szkolny)

 

I miejsce – Olga Ślązak kl. V

II miejsce –  Magdalena Młynarczyk kl. IV

III miejsce –  Anna Gonerka kl. V

Sara Bała kl. VI