Projekty zrealizowane:

Szkoła równych szans  - zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla uczniów z terenu Gminy Fałków 2010-2012

Edukacja podstawą sukcesu - 2012/2013


Wiedza i umiejętności otwierają świat

 

Wyjazd edukacyjny na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Instytut Fizyki i Chemii

Wyjazd edukacyjny do teatru Stefana Żeromskiego w Kielcach

Wyjazd edukacyjny na Politechnikę Świętokrzyską

Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik

Wycieczka edukacyjna w Góry Świętokrzyskie

 

Realizowane zajęcia

Pozalekcyjne z języka angielskiego

    Gimnazjum - zobacz podsumowanie

    PSP Czermno - zobacz podsumowanie

    PSP Fałków - zobacz podsumowanie

 

Pozalekcyjne z informatyki

    Gimnazjum - zobacz podsumowanie

    PSP Fałków - zobacz podsumowanie

 

Pozalekcyjne z matematyki

    Gimnazjum -  zobacz podsumowanie

      

Wyrównawcze z języka polskiego

    Gimnazjum -  zobacz podsumowanie

    PSP Czermno - zobacz podsumowanie

    PSP Fałków - zobacz podsumowanie

 

Wyrównawcze. z. języka niemieckiego

    Gimnazjum - zobacz podsumowanie

 

Wyrównawcze z języka angielskiego

    Gimnazjum - zobacz podsumowanie

 

Wyrównawcze z matematyki

    Gimnazjum - zobacz podsumowanie

    PSP Czermno - zobacz podsumowanie

    PSP Fałków - zobacz podsumowanie

 

Wyrównawcze z przyrody

    PSP Czermno - zobacz podsumowanie

    PSP Fałków - zobacz podsumowanie

 

Wyrównawcze z chemii

    Gimnazjum - zobacz podsumowanie

 

Wyrównawcze z fizyki

    Gimnazjum - zobacz podsumowanie

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe (Gimnazjum) - zajęcia w wymiarze 2 godz. w miesiącu. - zobacz podsumowanie

Wsparcie psychologiczne (Gimnazjum) - zajęcia w wymiarze 2 godz. w miesiącu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego