NOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE

PROGRAM PATRIOTYCZNY