STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE na lata 2015 - 2018

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE NA LATA 2015 – 2018

PROGRAM PATRIOTYCZNY

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW PSP W FAŁKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016-2017