NOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE

 

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE na lata 2015 - 2018

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W FAŁKOWIE NA LATA 2015 – 2018

PROGRAM PATRIOTYCZNY