Udział  uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie w przedsięwzięciu edukacyjno - profilaktycznym
 "Kochane Pierwszaki" w Sitkówce-Nowiny

 

Celem akcji było:

1.     Zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I klasie szkoły podstawowej z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

2.     Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3.     Uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.

4.     Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.

5.     Umiejętność przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni.

6.     Błogosławieństwo dzieci klas I u progu rozpoczęcia nauki szkolnej połączone z zainicjowaniem systematycznych działań w szkołach
w zakresie kształtowania ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne w różnych sytuacjach, w tym jako użytkowników dróg.

                                                                                                                        Wychowawca - Joanna Chojnacka