ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

    10.11.2016r. w PSP w Fałkowie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej.

Ślubowanie, pasowanie na ucznia jest bardzo ważnym momentem w życiu młodego człowieka.

Na tę uroczystość do szkoły przybyły dzieci i ich rodzice, pani dyrektor Mirosława Palus, Grono Pedagogiczne, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: zastępca wójta Gminy Fałków pan Zdzisław Skiba
 i przewodnicząca Rady Gminy pani Anna Pluta.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania pierwszaków przez starszych kolegów i koleżanki.

Następnie uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni pani Joanny Chojnackiej oraz pani Katarzyny Krzysztoporskiej przedstawiły program artystyczny prowadzony przez przewodniczącą Samorządu Szkolnego Martę Ostrowską. Zaprezentowały dorobek dwumiesięcznej pracy: tańczyły, śpiewały, recytowały. Pomimo ogromnej tremy poradziły sobie świetnie. Aby zostać pierwszakami dzieci musiały zdać egzamin teoretyczny.

Po części artystycznej nastąpił najważniejszy moment: uroczyste ślubowanie
i pasowanie na ucznia. Pasowania dokonała pani dyrektor, a okolicznościowe dyplomy wręczyła wychowawczyni. Uczniowie otrzymali również swój pierwszy dokument – legitymację szkolną.

Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki od Samorządu Szkolnego.

Po uroczystości uczniowie wraz z rodzicami udali się do swojej sali na słodki poczęstunek.

 Do społeczności szkolnej przyjęto 11 nowych uczniów.

Gratulujemy!!!