Patrol Saperski w szkole

W czwartkowe przedpołudnie 16 lutego 2017 na teren Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie wjechał pojazd patrolu rozminowania 2 Dywizji Piechoty  2 batalionu saperskiego z Kielc.

Żołnierze patrolu saperskiego st. szer. Rafał Czechowski oraz st. szer. Jacek  Pastuszka odwiedzili szkołę w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych wzbogacających ofertę edukacyjną naszej szkoły.  Celem zajęć było uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z niewypałami

i niewybuchami, które wciąż, mimo upływu lat, są znajdowane w okolicznych lasach i polach,

a nawet magazynowane w domach. Saperzy przekazali uczniom wiedzę o właściwym trybie postępowania w przypadku znalezienia niewypałów, podnosząc poziom świadomości potencjalnych znalazców, podkreślając, jak groźne mogą być nadal powojenne (i nie tylko) znaleziska. Wskazywali, jak prawidłowo należy postępować w sytuacji ich ujawnienia. Prezentacja służyła zacieśnieniu współpracy szkoły z wojskiem w ramach działań  profilaktycznych.

Żołnierze przybyli na zaproszenie Pani Aleksandry Sarlei, wychowawcy klasy III.

Spotkanie to było nie tylko atrakcyjnym sposobem na przekazanie niezbędnej wiedzy na temat zasad działania patrolu rozminowania, ale także dało   możliwość poznania dzieciom z klas 0, I - III oraz IV – VI sprzętu, profesjonalnego wyposażenia, pojazdów, jakimi patrol dysponuje na co dzień. Uczniowie uczestniczyli w prezentacji, mogli zadawać pytania, dotknąć i użyć sprzętu, na którym na co dzień pracują saperzy, przymierzyć ciężkie, bo ważące ponad 12 kg, saperskie ubranie taktyczne, a nawet wsiąść do pojazdu.