"Bo nauczyciel jest kapitanem..."
 

    13 października 2016r. w naszej szkole odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Jak zawsze, Samorząd Uczniowski i uczniowie stanęli na wysokości zadania. Nie zabrakło miłych słów dla wszystkich pracowników szkoły, a także oryginalnych prezentów. Rada Rodziców osłodziła tę uroczystość koszem łakoci i różami dziękując wszystkim pracownikom szkoły za pracę i trud, jaki wkładają w edukację i wychowanie uczniów.

 

                                                                                     Samorząd Uczniowski