226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W czwartek 04.05.2017r. z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Odbywała się w naszej szkole uroczysta akademia. Rozpoczęła się od wprowadzenia

flagi państwowej i zaśpiewania hymnu narodowego. Uroczystość zadedykowano

„ Ocalić Rzeczpospolitą”. W montażu słowno – muzycznym zaprezentowano

ważne fakty tamtego okresu historycznego oraz wykorzystywano wiersze i pieśni

patriotyczne.

Pieśni:

„Witaj majowa jutrzenko”, „Bartoszu”, „Marsz, marsz Polonia”, „Rzucajmy kwiaty”, „Ojczyzno ma”, „Polskie kwiaty”, „Kocham Cię Polsko”

Wiersze:

„ 3 Maj”, „ Targowica”, „ Sułkowski”, „ Głos umarłych”, „ Rocznica”

Fragment „ Pana Tadeusza”, „ Żale sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta”

Na koniec uroczystości głos zabrała dyrektor pani Mirosława Palus, która podziękowała uczniom za ciekawą lekcję historii, oprawę muzyczną i kotyliony, które w tym dniu zdobiły mundurki uczniom.

W akademii wystąpili uczniowie klas piątych.

Akademię przygotowały - Jolanta Grzegorczyk, Beata Gonerka, Katarzyna Krzysztoporska