„Wyjść poza schemat”

Uczniowie klas IV – VIII oraz klas  III (oddziały gimnazjalne) obejrzeli w dn. 20 marca 2019 r. przedstawienie pt. „Wyjść poza schemat” w wykonaniu aktorów z krakowskiego Impresariatu Artystycznego „Inspiracja”. Spektakl podejmował problematykę cyberprzemocy oraz agresywnych zachowań wśród nastolatków. Uczniowie mogli zobaczyć, jak nieodpowiednie korzystanie z komputera i telefonu może popsuć relacje między ludźmi i jak przydatne może być wtedy słowo „przepraszam”. Aktorzy uświadomili widzom, że ważne jest, abyśmy nie byli obojętni, ale reagowali na niewłaściwe zachowania innych. Przesłanie spektaklu było jednoznaczne – nikt w wirtualnym świecie nie jest anonimowy, a nieodpowiednie zachowanie pociąga za sobą konsekwencje. Inscenizacja pozwoliła uczniom wczuć się emocjonalnie w rolę ofiary i świadka.

 Organizatorem przedstawienia była pani pedagog - Lidia Konieczna