TUDZIEŃ  KULTURY  JĘZYKA 25 - 29 MARCA 2019 r.

Galeria zdjęć

 

     

  Zadania Tygodnia Kultury Języka realizowane były ramach projektu edukacyjnego  uczniów kl,IIIG. Osobami odpowiedzialnymi były uczennice kl.IIIa:  Wiktoria Bomba, Patrycja Lizińczyk, Emilia Orzeł, Patrycja Pluta, Kinga Wołczyk oraz Kinga Wijaczka - kl.IIIb.

   29 marca dokonano podsumowania pracy uczniów, ich  zaangażowania, pomysłowości, wyobraźni i odpowiedzialności za powierzone zadania w ramach realizacji projektu, którego myśl przewodnia brzmi:

     "Literatura to najpiękniejsza postać nauki i wiedzy o człowieku"

   25 marca był dniem wspólnego czytania. Uczniowie klas7 -8 oraz IIIG poznawali fragmenty powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego "Inny świat", uczniowie klas 4 -6 czytali "Legendy Świętokrzyskie"

 Wtorek to dzień ortografii, wszyscy uczniowie borykali się z pisownią kłopotliwych wyrazów.

    Każda klasa zobowiązana była wykonać pracę plastyczną i literacką.

 Uczniowie klas młodszych 27 marca w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach  obejrzeli spektakl "Pinokio" i uczestniczyli w lekcji teatralnej.    

 

     Wyniki konkursów

   konkurs ortograficznym dla klas 4,5 i 6  

             - III miejsce - uczennica klasy 5b Nikola Pawlik,

             - II miejsce  - uczennica klasy 5a  Zosia Zub,

             -  I miejsce   - Anna Auguścik ucz.kl.6a.

   konkurs językowym       dla klas 4,5 i 6

            -   III miejsce  - Anna Auguścik,

            -    II miejsce  - Jan Konieczny ucz. kl.5a,

            -     I miejsce  - Dominik Doniecki ucz.kl.6b.

 

   konkurs ortograficznym  dla klas7,8 i IIIG

               III miejsce - Julia Smokląg kl.IIIb

                II miejsce  - Michał Laskowski kl.IIIa

                 I miejsce   - Anna Wrzeszcz kl.7a

   konkurs językowy      dla klas 7,8 i IIIG

               III miejsce - Daria Wiatr kl.8a

                II miejsce  - Weronika Sikora kl.8b

                  I miejsce  - Barbara Orman kl.

                                                                                                                                                                  

     Biorąc pod uwagę wszystkie działania uczniów, czyli konkurs ortograficzny, konkurs językowy, prace plastyczne i prace literackie,

  wyłoniono zwycięzców:

     klasy 4,5 i6

               III miejsce   - kl. 5b        

                II miejsce    - kl. 4a              

                 I miejsce     - kl.6a

 

     klasy 7,8 i IIIG

               III miejsce   - kl. 8b

                II miejsce    - kl.IIIb

                 I miejsce    -  kl.7b

 

   Uczennice odpowiedzialne za realizację projektu podziękowały koleżankom i  kolegom za współpracę.

    Podziękowania złożyły również paniom: Małgorzacie Kęsik, Krystynie Waszczyk,  Mirosławie Grabowskiej i Jolancie Bartos, które wspierały wspierały działania i służyły pomocą.

    Kolejne minuty spotkania poświęcono obejrzeniu fragmentów "Zemsty" Aleksandra Fredry w wykonaniu uczniów kl.VIIb:Julii Skwarek, Jakuba Jeżewskiego Mateusza Wiadernego, Bartka Cupra i Adama Donieckiego.

    Na zakończenie zaśpiewały i zatańczyły uczennice klasy VIb.  Piosenka pt. "Ja uwielbiam ją" promuje czytelnictwo.