NA SESJI RADY GMINY

Dzięki zaproszeniu Przewodniczącego Rady Gminy p. Piotra Gonerki mogliśmy uczestniczyć w V sesji Rady Gminy Fałków w dniu 20. 03. 2019r. zajmując miejsca przeznaczone dla publiczności. Poznanie pracy Radnych, będąc bezpośrednio na sesji, to praktyczna lekcja wychowania obywatelskiego. Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji. Uczestnicząc w sesji dowiedzieliśmy się jaki jest porządek obrad, kto udziela głosu, jak wygląda merytoryczna dyskusja i w jaki sposób podejmuje się uchwały. To była ciekawa lekcja, która pogłębiła naszą wiedzę na temat pracy samorządu. Dziękujemy !!!

                                    Uczniowie kl. VIII a  wraz z nauczycielem WOS Katarzyną Krzysztoporską