REGULAMIN

XI  Gminny Gwiazdkowy Turniej Rekreacyjno- Sportowy

      Fałków 07-12-2018

 1. Cel turnieju:

  Propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, zapobieganie różnym   nałogom  powstającym wskutek prowadzenia niezdrowego stylu życia, integracja dzieci w środowisku gminnym, stosowanie zasady ,,fair play’’, właściwe przeżywanie emocji  związanych ze zwycięstwem i porażką, szacunek dla przeciwnika.

2. Organizator: SKS ,,Olimpijczyk’’ Fałków

3. Miejsce: Hala sportowa w Fałkowie

4. Termin turnieju: 07-12-2018 rok

5. Uczestnictwo: W turnieju udział biorą uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Fałków

6. Konkurencje:

Zabawy ze współzawodnictwem dla uczniów klas 0-III ( w zabawach udział biorą wszyscy uczniowie z klas 0-III)

W klasie I podział na 3 drużyny (kl. I Czermno oraz  Fałków I i Fałków II )

W klasie II podział na 2 lub 3 drużyny ( kl. II Czermno oraz kl. II Fałków).

W klasie III podział na 2 drużyny( kl. III Czermno oraz klasa III Fałków)

7.Nagrody:

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają upominki w postaci nagród rzeczowych. Drużyny otrzymają nagrody w postaci dyplomów.

8. Program turnieju:  07-12-2018 rok ( piątek)

- godz. 9.00  - otwarcie turnieju

- godz. 9.15  - zabawy ze współzawodnictwem dzieci klas 0-III.

- godz. 12.00- zakończenie turnieju

Podczas trwania turnieju przeprowadzona zostanie pogadanka na temat: Przeciwdziałanie oraz zapobieganie różnym nałogom oraz rozdawane będą ulotki i dyplomy z Ogólnopolskiej Kampanii,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’.

Zabawy ze współzawodnictwem dla uczniów klas I-III

1. Bieg z obiegnięciem pachołka i z przekazywaniem pałeczki sztafetowej.

2. Bieg z przejściem przez szarfę( od dołu) i z obiegnięciem pachołka

3. Rzuty kółkiem ringo na materac( każdy zawodnik ma trzy rzuty kółkiem ringo na  materac ułożony krótszym bokiem w odl. 2,5 m (klasa O-I). oraz odl 3 m( kl.II-III).)

   Za celny rzut liczy się, jeśli kółko nie dotyka podłoża.  Liczy się suma celnych rzutów całej drużyny.

4. Bieg z przenoszeniem  3 piłek  - ćwiczący w rzędach na linii startu- na   sygnał bieg do piłek  ( pojemnik z 3 piłkami) przenoszenie kolejno piłek do pojemników

   ustawionych na linii końcowej- bieg na koniec swojego rzędu.( drugi zawodnik przenosi   kolejno piłki z linii końcowej do środkowej; itd.)

5. Bieg slalomem w obie strony między pachołkami rozstawionymi co 1,5 m z przejściem  pod płotkiem LA w jedna i drugą stronę  ustawionym po środku dystaansu

 Punktacja.

1 m-ce- 3 pkt        eq 1 m-ce - 3 pkt, ( 2 drużyny),  2 m-ce ( 3 drużyna) 2 pkt

2 m-ce-  2 pkt       eq 2 m-ce -  2 pkt ( 2 i 3 drużyna)

3 m-ce – 1 pkt