„Czyste powietrze, woda, gleba Ziemi Fałkowskiej”  

 

1. Otwarcie pracowni

2. Lekcja chemii w klasach VII

3. Zanieczyszczenia powietrza- badamy powietrze

4. Obserwacja i pomiar składników pogody

5. Badanie właściwości gleby

 6. „Światowy Dzień Wody”

Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego

 

Galeria zdjęć

 

Uroczyste otwarcie pracowni edukacyjnej

 W dniu 11.10.2018 r w naszej szkole miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej „Czyste powietrze, woda, gleba ziemi fałkowskiej” utworzonej w ramach zadania z dziedziny edukacji ekologicznej realizowanego przez  Gminę Fałków dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 Otwarcie pracowni uświetnili goście z naszej gminy p. Henryk Konieczny – wójt Gminy Fałków oraz p. Paweł Pękala, koordynator wniosku realizowanego przez gminę i  WIOŚ i GW.

             Zgromadzonych gości powitali dyrektorzy szkoły w Fałkowie, a następnie wyrazili podziękowania za pomoc w realizacji projektu. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny opowiadający  o zagrożeniach ekologicznych. Po części artystycznej uczniowie przedstawili doświadczenia z użyciem otrzymanych pomocy dydaktycznych.

     Zaprezentowano również zakupione w ramach dotacji pomoce dydaktyczne tj.: przyrządy i przedmioty ułatwiające prowadzenie obserwacji: lupy, peryskopy, kompasy, mikroskopy,  plansze dydaktyczne, a także programy multimedialne, stację pogody zestawy do biodegradacji  oraz badania czystości wody i powietrza, zestawy umożliwiające badanie i poznanie zasad działania alternatywnych źródeł energii, oraz sprzęt multimedialny: laptop, tablicę interaktywną.

Cała społeczność szkolna będzie mogła korzystać z nowej ekopracowni, która zapewnia bardzo dobre warunki do nauki i pracy, a także pozwala w ciekawy sposób pogłębiać wiedzę przyrodniczą.