„Obserwacja i pomiar składników pogody”

15.11.2018 rok

„Obserwacja i pomiar składników pogody”- temat z przyrody realizujący podstawę programową w klasie IV został przeprowadzony w oparciu o zakupioną z programu klatkę meteorologiczną (obiekt służący do zabezpieczenia przyrządów niezbędnych do wykonywania pomiarów meteorologicznych). Uczniowie mogli prawie profesjonalnie zbadać niektóre składniki pogody. Na ich twarzach widać było zainteresowanie, zadowolenie z zajęć terenowych. Podczas ewaluacji zajęć uczniowie wykazali się bardzo dobrym opanowaniem wiedzy i umiejętności z tej tematyki.

Krystyna Waszczyk - nauczyciel przyrody