Temat lekcji : Gleba i jej właściwości

 W grudniu 2018 odbyły się dwie lekcje otwarte dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w klasach VII szkoły podstawowej.

Lekcje otwarte umożliwiają  korelację przedmiotową, a dzięki pomocom dydaktycznym otrzymanym dla programu  „Czyste powietrze, woda, gleba ziemi fałkowskiej” , dotowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach lekcje prezentowane są w sposób ciekawy i atrakcyjny , co sprzyja wymianie  doświadczeń z innymi nauczycielami.

 CEL OGÓLNY:

Zapoznanie uczniów z pojęciem gleby i jej właściwościami.

 UCZEŃ ZNA:

Ø  Sposób powstawania gleby

Ø  Skład gleby

Ø  Właściwości gleby ( chłonność, sorpcja)

Ø  Odczyn gleby

 UCZEŃ UMIE:

Ø  Zbadać skład gleby

Ø  Zbadać zjawisko chłonności gleby

Ø  Zbadać odczyn gleby

 

METODY:

Ø  Problemowa: karty pracy i doświadczenia uczniów

Ø  Praca w grupach

 

 

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:

Ø  Karty pracy

Ø  Tablice poglądowe

Ø  Sprzęt laboratoryjny: zestaw do sączenia, probówki, bagietki, woda destylowana, atrament, papierek uniwersalny, substancja badana-gleba.

 

Uczniowie pobrali 5 próbek gleby z różnych miejsc miedzy innymi: park obok szkoły, działka rolnicza w pobliżu szkoły. Następnie wysłuchali krótkiego wykładu na temat gleby oraz warunków jej powstawania.

Kolejną czynnością było zapoznanie się z pomocami dydaktycznymi i sposobami ich użycia. Najciekawszym elementem lekcji były same doświadczenia, przeprowadzane przez uczniów.

Jak skutecznym narzędziem są zestawy dydaktyczne od doświadczeń niech świadczy fakt że uczniowie sami zaproponowali aby połączyć klasy 7 i zrobić jeszcze jedną lekcję.