27.03.2019 rok

Wycieczka do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Uczniowie klasy V a i V b,  w ramach realizacji programu dydaktycznego szkoły, obejrzeli w teatrze spektakl „Pinokio”. Pinokio to drewniany pajac, który mówi, rusza się , odczuwa głód, choroby, ludzkie slabości. Podobnie jak człowiek musi w życiu podejmować wybory. Jeśili są złe ponosi karę, a za dobre wynagodzenie. Tak więc uczniowie mogli porównać swoje zachowanie i ustosunkować się do życiowych sytuacji.

Uczestniczyli także w lekcji teatralnej. Zaponali się z historią teatru, obejrzeli scenę, garderoby, czyli poznali pracę w teatrze.

Korzystając z wyjazdu poznali także krajobraz wielkomiejski, a przy pomiku dzika historię nazwy miasta Kielc – naszego miasta wojewódzkiego. W drodze powrotnej odwiedziliśmy nasz wikowy Dąb „Bartek”.

 

 Krystyna Waszczyk 

Miroslawa Grabowska

 Jolanta Grzegorczyk