PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA

- „Z wizytą w bibliotece”

  Uczniowie klasy I a i I b w dniu 18 lutego 2019 roku zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Podczas spotkania   w bibliotece, następnie na zajęciach w klasie, uczniowie zostali przygotowani do samodzielnego, swobodnego korzystania ze zbiorów naszej biblioteki. Zostali także zapoznani z pracą i elementami składowymi biblioteki. Pracując w grupach zapoznali się z regulaminem, sposobem wypożyczania książek. Zajęcia zostały przygotowane  i przeprowadzone z aktywem bibliotecznym,  uczennicami  klasy VIa.