Wyniki Międzynarodowego Konkursu KANGUR  MATEMATYCZNY                                                                                                                           

W dniu 21 III 2019 r. odbyła się XXVIII edycja konkursu „Kangur Matematyczny” o zasięgu międzynarodowym, w którym udział wzięło  6013 uczniów z Regionu Sandomierskiego.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów. Zadania w teście mają wysoki stopień trudności i wymagają od ucznia zdolności matematycznych, szerokiej wiedzy i dużej umiejętności logicznego myślenia. Tylko niewielki procent najlepszych uczniów ma szansę na uzyskanie tytułu laureata, wyniku bardzo dobrego czy też wyróżnienia.  

W naszej szkole do konkursu przystąpiło 14 uczniów  w różnych kategoriach. Na 600 wyróżnień naszego regionu dwóch uczestników  naszej szkoły otrzymało dyplom z wyróżnieniem i nagrodę książkową : Zofia Zub kl. Va i Adam Skwarek kl. VIa.

Na pochwałę zasługują wszyscy uczestnicy, oni także zdobyli dobre wyniki w swoich kategoriach wiekowych.

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

  Szkolny koordynator konkursu: Katarzyna Najmrocka