Przedstawienie pt."Związki frazeologiczne"

 

    11 października uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej i uczniowie klas III gimnazjum kolejny raz mieli możliwość uczestniczyć w spektaklu przygotowany przez znanych nam już artystów. Przedstawienie pt."Związki frazeologiczne" pozwoliło na poznanie źródeł pochodzenia wyrażeń, zwrotów czy fraz oraz zapewniło dobrą zabawę, w której uczestniczyli wybrani uczniowie szkoły. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu znajomości znaczenia związków frazeologicznych oraz umiejętności wykorzystania ich w wypowiedziach.