AKCJA EKOLOGICZNA

„WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJA ELEKTROŚMIECI”

 

    W związku ze zbiórką elektrośmieci prowadzoną w całej Polsce przez Green Office Ecologic  cała społeczność szkolna wzięła czynny udział w akcji ekologicznej „ Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Akcja trwała od 11.02.2019r. do 08.03.2019r.

Akcja miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz prawidłowego gospodarowania odpadami.

Rozwiesiliśmy w miejscach publicznych plakaty promujące zbiórkę, oraz umieściliśmy informacje na szkolnej stronie internetowej. Aby włączyć możliwie jak najwięcej osób rozdaliśmy uczniom kartki informujące o zbiórce.

    Przed przystąpieniem do akcji przeprowadzona została pogadanka  na temat szkodliwego wpływu elektrośmieci na środowisko.

Do akcji przyłączyli się również pracownicy Urzędu Gminy, co jest niezbitym dowodem dobrej współpracy i wspierania dzieci i młodzieży we wszystkich podejmowanych przez szkołę działaniach ekologicznych.

                 Wszystkim którzy wzięli aktywny udział w akcji serdecznie dziękujemy!!!

                                                     

                                                                                          

Koordynator akcji: Iwona Błońska