Dzień Bezpiecznego Internetu – 2019 r.

 

Po raz 15 w naszej szkole obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

 W tym roku, przez hasło „Działajmy razem!”, organizatorzy DBI zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób. 

  Inicjatywy przeprowadzone w naszej szkole począwszy od klas najmłodszych dotyczyły przede wszystkim netykiety, czyli zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Dzieci zobaczyły w zabawnej formie zagrożenia z jakimi mogą się spotkać korzystając z Internetu. Uczniowie wzięli udział w konkursie pastycznym: „Dzieci w sieci”. Wśród uczniów i rodziców przeprowadzone zostały ankiety online dotyczące korzystania z komputera i sieci Internet.

W dniu 14.02 do szkoły przyjechali przedstawiciele policji aby wzmocnić przekaz i podkreślić rangę bezpieczeństwa w sieci. Została także przedstawiona prezentacja: "Korzystanie z Internetu - aspekty prawne", aby uświadomić wszystkim nie tylko zagrożenia związane z korzystaniem z sieci, ale również odpowiedzialność jaką możemy ponosić za niewłaściwe zachowania w sieci.