Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego

Realizując zadania projektu: „Czyste powietrze, woda, gleba…” uczniowie klasy IVa i IVb wzięli udział w zajęciach przyrodniczo- ekologicznych w Przedborskim P. K.

Przed wyjazdem uczniowie zostali zapoznani z celami zajęć i ich realizacją w oparciu i plansze „Ekosystemy”, mapy krajobrazowe, karty pracy.

Podczas zajęć uczniowie poznali krajobraz i osobliwości przyrodnicze trzech rezerwatów przyrody:

- florę rezerwatu torfowiskowego „Piskorzeniec”

- krajobraz i osobliwości rezerwatu stepowego „Murawy Dobromierskie”

- wygląd, roślinność rezerwatu leśnego „Bukowa Góra.

                Wykorzystując pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu (pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych, szklane lupy, pudełka z lupami i miarką do obserwacji okazów, miernik prędkości wiatru i temperatury, sita glebowe, lornetki, przyrząd do obserwacji przyrody) uczniowie poznali budowę dwóch typów lasów występujących w Polsce: lasu sztucznego, gospodarczego czyli lasu sosnowego oraz lasu naturalnego, lasu bukowego. Korzystając z zabranych przyrządów i przyborów przyrodnika określili czynniki termiczne, prędkość wiatru, rodzaj gleby (jej żyzność) w obydwu typach lasów. Porównali budowę warstwową lasu, wygląd drzewostanu i wyciągnęli wnioski dotyczące znaczenia lasu bukowego dla naszego i globalnego środowiska. Wniosek: las bukowy (liściasty) zapobiega i wpływa najkorzystniej na klimat ogólnoświatowy.

Po powrocie do szkoły uczniowie dokonali częściowej ewaluacji zajęć wykonując zadania w kartach pracy. Całościowa ewaluacja odbędzie się podczas zakończenia projektu.

Krystyna Waszczyk i Iwona Błońska – nauczyciele realizujący projekt.