LEKCJA CHEMII W KLASIE VIIAi VIIB (07.11.2018, 19.11.2018):

 

Zanieczyszczenia powietrza- badamy powietrze

 

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych pracowni edukacyjnej:

- miernik poziomu zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu szkoły ( czujnik PM10 i PM2,5)

- maseczki antysmogowe z filtrem

- miernik prędkości wiatru i temperatury

- miernik promieniowania UV

 

Cele lekcji:

Uczniowie

- wymieniają źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza

 

Kryteria sukcesu:

Uczniowie:

- zmierzyli temperaturę w różnych miejscach wokół szkoły

- wskazali stanowiska badawcze, gdzie temperatura była najmniejsza oraz największa

- wyjaśnili, dlaczego były różnice temperatur

- zmierzyli promieniowanie UV za pomocą miernika promieniowania w różnych stanowiskach badawczych wokół budynku szkoły

- dowiedzieli się jak wyglądają i działają maseczki antysmogowe

- wyciągnęli wnioski z przeprowadzonych badań