„Światowy Dzień Wody”

 

     22 marca na zakończenie cyklu zajęć poświęconych ochronie wód, uczniowie klas VIII wybrali się z wizytą do najmłodszych uczniów naszej szkoły tj. oddziałów przedszkolnych    w celu zaprezentowania kilku pomocy dydaktycznych pracowni edukacyjnej „Czyste powietrze, woda, gleba Ziemi Fałkowskiej” Tematyka naszej wizyty to „ Na czym polegają magiczne właściwości wody”

 

Cel zajęć:

- uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na ziemi

- rozwijanie zainteresowań związanych z ekologią poprzez pokaz doświadczeń z udziałem czystej wody

 

Do pokazu doświadczeń uczniowie wykorzystali:

* model edukacyjny do filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody

*silniczek zasilany energią zwody (działanie oparte na wykorzystaniu różnicy temperatur wody

*silniczek zasilany energią z wodoru

* samochód z napędem wodorowym

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedszkolaków