LEKCJE CHEMII W KLASIE: VIIA I VIIB (  05.11.2018, 15.11.2018)

 

Czy wodór będzie paliwem przyszłości?-właściwości i otrzymywanie wodoru,

 z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych pracowni edukacyjnej:

Pojazd z napędem wodorowym

 

Cele lekcji:

Uczniowie:

- projektują i przeprowadzają doświadczenia ilustrujące reakcję chemiczną

- projektują i przeprowadzają doświadczenie polegające na otrzymaniu wodoru

 

Kryteria sukcesu:

Uczniowie:

- wytworzyli wodór budując do tego celu odpowiedni układ

- uruchomili model samochodu wykorzystującego wodór

- wymienili kilka wad i zalet takich samochodów w rzeczywistości

 

Model (jeżdżący) pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM. Uczniowie mieli możliwość obserwacji tworzenia się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych w pojeździe. W wyniku reakcji tlenu z wodorem wytworzyła się energia elektryczna oraz para wodna. Samochód napotykając na przeszkodę, omija ją bez ingerencji właściciela, a na kokpicie wewnątrz zapalają się światła LED