Bulianów - ocalić od zapomnienia

       W dniu 24.05.2019r. przy obelisku w Bulianowie, w miejscu przepłaconym krwią rodzin Olszewskich i żydowskich spotkali się mieszkańcy Fałkowa i okolic.

      W uroczystości upamiętniającej ofiary zbrodni hitlerowskiej z okresu II wojny światowej uczestniczyli :p. Olszewska z rodziną, Wójt Gminy Fałków p. Henryk Konieczny, Przewodniczący Rady Gminy p. Piotr Gonerka, dyrektorzy szkół: p. Mirosława Palus, p. Agnieszka Lipska, p. Marianna Michalska, ks. proboszcz Andrzej Gawryś, delegacja z Ukrainy z miasta Pohrebyszcze na czele z Panią Dyrektor, pracownicy Urzędu Gminy w Fałkowie, nauczyciele, radni, sołtysi, strażacy, harcerze oraz uczniowie.

      Uroczystości przewodniczył p. Piotr Gonerka. Przypomniał zebranym tragiczną zbrodnię. Ze słów przemawiających wynikała gorzka refleksja dotycząca lat okupacji. Zwrócono uwagę na pielęgnowanie pamięci narodowej oraz akcentowano okazywanie postawy szacunku i tolerancji. Ks. proboszcz otoczył wspólną modlitwą tu poległych.

Patriotyczny występ artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. Katarzyny Chudej i p. Katarzyny Krzysztoporskiej był ewaluacją projektu edukacyjnego ,,Bulianów- ocalić od zapomnienia’’ realizowanego przez uczniów klas trzecich gimnazjum: Julię Mikułę, Sylwię i Magdalenę Młynarczyk, Sandrę Stępień, Adama Flejterskiego, Pawła Koniecznego, Mateusza Chudego, Piotra Sygitowicza, Bartłomieja Stańczyka, Mateusza Wilka, Damiana Zenkę wspomaganych przez rówieśników i młodszych kolegów.

      Poczty sztandarowe OSP w Fałkowie i Czermnie, PSP w Czermnie, Nadleśnictwa w Przedborzu, Światowego Związku Żołnierzy AK w Łopusznie oraz warta harcerzy i złożone kwiaty były hołdem dla ofiar Bulianowa. Nastrój ciszy i zadumy zmienił się przy wspólnym ognisku.