Warsztaty Profilaktyczne

    W dniu 14 grudnia (czwartek) w naszej szkole gościliśmy trenera Ośrodka Profilaktyki Społecznej - p. A Królikowską, która przeprowadziła z uczniami dwa zajęcia warsztatowe.

W klasach III gimnazjalnych poszerzany był problem tolerancji. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jak można pięknie się różnić, uczyli się też szacunku i akceptacji dla innych oraz poznali konsekwencje braku tolerancji w aspekcie indywidualnym i społecznym.

    Z kolei młodsi koledzy z klas VI także w formie warsztatowej dokonali refleksji nad własnym zachowaniem i zasobem dobrych manier, uczyli się akceptacji i szacunku wobec innych rówieśników i osób dorosłych.

Podczas zajęć uczniowie pracowali w grupach, tworzyli mapy skojarzeń i plakaty oraz odgrywali scenki.